Izodomo – projekce a realizace staveb

Úvod Obvodové nosné stěny

Obvodové a nosné stěny

Izodomo

Uo= 0,09 - 0,14 [W/m2K]

 • Konstrukční technologie Izodom využívá systému tzv. ztraceného bednění, které se používá pro vybudovaní trvalé betonové nebo železobetonové konstukce přímo na staveništi. Bednění vylévané betonem se skládá z Izodom prvků vyrobených z odolných tepelně izolačních materiálů. Bednící prvky nejsou poté odstraněny jako je tomu u konvenčního bednění. Zůstávají na místě a plní funkci vnejší a vnitřní izolace zdi. Naše společnost nabízí produktové řady prvků s různou tloušťkou tepelně izolační i betonové vrstvy. Díky spojení těchto dvou matriálů získáváte konstrukci, která má životnost v řádu stovek let. Při správném vyztužení lze postavit nejen vysoké budovy o desítkách podlaží, ale také konstrukce v seismicky aktivních oblastech nebo oblastech ovlivněných těžbou.
 • Při výběru vhodného typu bednění, betonu a výztuže mohou být prvky Izodom použity ke stavbě různých typů budov, jakými jsou vícepodlažní obytné stavby, energeticky úsporné rodinné domy, veřejné budovy, bazény, výrobní haly, chladírny, mrazírny atd. Za povšimnutí stojí, že evropské předpisy neukládají žádné výškové omezení na občanské stavby vystavěné v sytésmu Izodom. Při výstavbě velmi vysokých budov je pouze nutné vybrat vyhovující typ betonu, výztuže a prvků s dostatečně širokým jádrem, aby přeneslo všechna navrhovaná zatížení konstukce. Nejvyšší občanská stavba postavená s využitím systému Izodom je 11-ti podlažní obytná budova.
 • Jeden metr krychlový betonu nám umožňuje postavit 8 m2 stěny. Tvárnice Izodom jsou velké, lehké a při plnění betonem pomocí pumpy je možné už v průběhu jedné hodiny práce postavit více než 4.5 m2 stěny! Vyplývá to z rozměrů základní tvárnice Izodom 0.5 m2, která před zabetonováním váží od 1.8 do 4.8 kg (záleží na šířce prvku)! Toto řešení je 6krát rychlejší ve srovnání s tradičním kontaktním zateplovacím systémem. Při použití jiných energeticky úsporných technologií není možné dosáhnout tak rychlé doby výstavby. Je potřeba zdůraznit, že stěny z dutých polystyrenových bloků mají velmi dobré izolační vlastnosti i při malých tloušťkách prvků. Stavba domu o ploše 140 m2 z tepelných prvků Izodom, umožňuje navíc vygenerovat 5,4 m2 užitné plochy. Zkrácená doba výstavby znamená nejen nižší náklady na pracovní sílu při stavbě domu, ale také snížení nákladů na úvěr nebo snížení výdajů spojených s pronájmem bytu. Při výstavbě architektonicky nepříliš komplikovaného domu potřebují standardně školené týmy pracovníků zpravidla 3-5 týdnů pro kompletní dokončení hrubé stavby s osazením oken.
 • Stěny zhotovené v systému Izodom jsou poměrně tenké v porovnání s cihelnými zdmi se součinitelem prostupu tepla U=0.14 W/m2K, kde se tloušťka zdi pohybuje okolo 40-50 cm. Zeď se stejným součinitelem prostupu tepla postavená technologií Izodom má šířku jen 35 cm. Stejné tepelné vlastnosti, ale nižší tloušťka zdí umožňují vytvořit přibližně 5m2 užitné plochy navíc, při výstavbě domu s podlažní plochou 140 m2. Tento aspekt je významný zejména v případě, kdy je dům zamýšlen k prodeji. Vezmeme-li v úvahu, že průměrná cena stavby domu na klíč se pohybuje okolo 20 000 kč s DPH za 1m2 užitné plochy, technologie Izodom Vám vygeneruje užitnou plochu v hodnotě 100 000 Kč.
 • Pro povrchovou úpravu vnitřních zdí jsou doporučeny sádrové desky nebo sádrová omítka o tloušťce přibližně 10 mm aplikované mechanicky za použití jednotky generátoru. Povrchová úprava vnějších zdí je obvykle tvořená tenkovrstvou omítkou nebo fasádou z klinkerů, keramického obkladu, fasádních panelů atd. Pro zavěšení truhlářských výrobků (např. kuchyňských skříněk) na zdi je nutné použít vhodné expanzní vruty vrtané do betonové části zdi. Jeden vrut o délce 150 mm a průměru 8 mm kotvený do betonové vrstvy do hloubky pouhých 100 mm zajišťuje nosnost větší než 150 kg. To znamená, že boiler o 500 kg může být osazen pouze na 4 vruty a montážní lištu.

Výhody obvodových a nosných stěn

Rychlost.

Pětkrát rychlejší výstavba v porovnání s konvenčními metodami.

Izolace.

Zeď Izodom nepotřebuje žádnou tepelnou izolaci.

Těsnost.

Perfektní těsnost izolace - žádné tepelné mosty.

Proti vlhosti a plísním.

Zeď vhodná pro ty, kteří trpí alergiemi - odolná vůči vlhkosti a plísním.

Životnost.

Životnost více než 150 let.

Zvuková izolace.

Dobrá zvuková izolace.

O Izodomu a jeho dalších produktech

Základy

Základová deska je navržena pro ty, kteří žádají odolné založení stavby, rychlé provádění a výborné izolační vlastnosti. Ohraničující, podkladové a rohové prvky tvoří bednění, které je vyplňováno betonem. Tímto způsobem je vytvořeno nejodolnější a energeticky nejúspornější řešení pro zakládání budov na českém trhu. Je charakterizováno příznivým součinitelem prostupu tepla U=0,10 W/m2K. Mělké založení a výborná ochrana proti zemní vlhkosti umožňuje vybudování základu i v místech, kde by klasické založení bylo nemožné z důvodu vysoké hladiny podzemní vody.

Výhody

 • až 90% úspory energie
 • rychlá výstavba, jen 2 – 3 dny
 • ideální ochrana proti zemní vlhkosti,
 • možnost stavět i v místě se složitými půdními parametry

Stěny

Nabízíme širokou škálu prvků pro stěnové systémy v různých tloušťkách. Ty umožňují výstavbu vnějších i vnitřních zdí v energetických třídách od energeticky úsporných (U=0,14 W/m2K) po pasivní (U=0,10 W/m2K). Pevnost konstrukci poskytuje monolitická betonová stěna o tloušťce 15 cm a výborná energetická účinnost je zaručována až 30 cm Neoporu – nejlepší tepelně izolační pěnová hmota ve své třídě díky materiálu dodávanému společností BASF.

Výhody

 • vhodné pro každý projekt
 • bez tepelných mostů
 • stěny není nutné dodatečně zateplovat
 • systém nevyužívá maltu, lepidla, svorky ani další zbytečnou výztuž, což snižuje náklady
 • kombinace vysoké konstrukční odolnosti a energetické účinnosti
 • krátká doba výstavby

Střechy

Panely o tloušťce 25 cm zajišťují izolaci o U=0,13 W/m2K – kategorie pasivních domů. Jejich velikost (1,7 m2) a nízká hmotnost jsou příznivé pro rychlou montáž. Ideálně navržená kombinace tepelné izolace s izolovanými stěnami a zámkový systém spojování panelů předchází vzniku tepelných mostů a zajišťuje odvod vlhkosti zpod střešní krytiny.

Výhody

 • ideální tepelná izolace bez nežádoucích netěsností
 • výborná ochrana stavby proti vlhkosti
 • jednoduché a rychlé provádění
 • ideální řešení pro pasivní domy

NAŠE CERTIFIKÁTY

Portfolio

Jak zhotovit

  1. Jak zkonstruovat zeď

 • Stěnové prvky systému Izodom umožňují výstavbu vnějších a vnitřních zdí a příček stejně jako základových pasů a zdí. Naše společnost nabízí prvky o různých tloušťkách tepelně izolační vrstvy od 10 do 30 cm. Všechny prvky mají prostor k vyplnění betonem pro vytvoření zdí o tloušťkách nosného jádra 15cm, 20cm nebo 25cm.

 • 2. Co byste měli vědět před zahájením prací

 • Výstavba je rychlá a prvky jsou lehké a jednoduché na přemisťování. 1 m2 se obvykle skládá ze dvou základních prvků - hmotnost je 4-9 kg/m2, za to beton litý dovnitř prvků váží až 300 kg/m2. Proto můžeme postavit až 4m2 pevné a zateplené zdi za 1 hodinu! V závislosti na síle tepelné izolace váží jeden prvek 1.8 - 4.8 kg. Z jednoho prvku se postaví 0.5 m2 stěny. Ke stavbě budete potřebovat kladivo, vodováhu, pilu a těsnící pěnu.

 • 3. Konstrukční fáze sestavení stěn

 • Když začínáte stavět s prvky systému Izodom, první z nich jsou kladeny na základovou desku Izodom, která už má hydroizolaci pod svou tepelně izolační části. Tudíž už neztrácíte čas s navařování další hydroizolace. Obvodové zdi skládáte podél celé obvodové části domu a zároveň s nimi i vnitřní nosné zdi případně dělící příčky. Ve většině případů není nutné vytahovat výztuž ze základové desky. Prvky jsou kladeny takovým způsobem, aby se zabránilo překrývání jednotlivých spojů. Při spojování širších prvků vnějších zdí s vnitřními zdmi nebo při osazování rohů za použití základních prvků odřízněte část prvku, abyste zajistili vylití průběžné betonové vrstvy. Po třech řadách prvků, tzn. zeď 75 cm vysokou je zapotřebí zkontrolovat vodováhou. Žádný z prvků by neměl být pod předpokládanou výškovou úrovní. Pokud ano, je možné ho nadstavit dřevěnými klíny mezi základovou deskou a první vrstvou. Pokud je předpokládaná úroveň překročena, je možné odříznout nejnižší ozubenou stranu. Když jsou zdi vyrovnány, pokračujte instalací ocelových podpor dodávaných Izodomem. Spojení první vrstvy s podkladem může být provedeno izolační pěnou. Pokud jsou první tři vrstvy vyrovnány, pokračujte až do úrovně výšky podlaží.

 • Vnitřní nosné zdi

 • Pro vnitřní zdi se obvykle používají prvky systémové řady Standart Blok - MC 2/25 nebo MCFU 2/25. Vyříznutím otvorů v místě napojení dvou prvků vytvoříme prostor pro monolitické propojení obou zdí.

 • 4. Provedení rozvodů, instalací, obsazení výplní a schodů

  Příčky

 • Příčky mohou být sestaveny z prvků MCF 1/15 nebo tradičními metodami; vybudujte zdi nebo osaďte sádrokartonové desky do ocelové konstrukce.

 • Rohy

 • Rohy jsou tvořeny speciálními rohovými prvky - 900, 450 a 1350 představujícím úhly. Na fotografii je prvek MCFU 35 tvořící vnitřní roh. Všechny rohové prvky jsou vyrobeny ve dvou variantách jako prvky levé a pravé – jedná část prvku je vždy delší, aby propojila překrytím přiléhající stěnový prvek. Kompletní řada rohových prvků vždy zahrnuje vnější a vniitřní variantu pro vybudování vnějších rohů a výklenků – na vnitřní straně zdi, např. balkóny, verandy. MCF 0,7/25 kloubové prvky jsou využívány pro natvarování rohu do jakéhokoliv úhlu.

 • Překlady

 • Pro usnadnění prací na staveništi a zabránění vzniku tepelných mostů u překladů, naše společnost nabízí sortiment překladových prvků ML. Překlad se dvěma bočními stěnami a dnem je využíván pro snadné umístění výztuže překladového nosníku. Během betonáže se stává nosným prvkem monoliticky propojeným se zdmi. Vnější stěna izolačního prvku je vhodnou tepelnou izolací.

 • 5. Betonáž

  Rozvody vody a kanalizace

 • Vodovodní a kanalizační stoupačky mohou být zhotoveny během výstavby zdí, před betonováním. Vodorovné větve jsou vyváděny bočními stranami prvků a opatřeny těsnící pěnou. Vodovodní a kanalizační systém může být umístěn do drážek ve vnitřních zdech (5 cm silných).

 • Věnec

 • Při použití věncového prvku získáme průběžnost tepelné izolace a předejdeme vzniku tepelných mostů na styku zdí se stropem. Modrá barva označuje plochu s nízkou teplotou, která se drží daleko od vnitřního prostoru. MP prvek je ideání pro izolaci zdí. Tento prvek může být použit k ukončení podkrovních zdí zafixováním stěnových desek do betonových zdí v jejich ose. Izolace MP prvku může být jednoduše propojena se střešní izolací.

 • Instalace elektrických rozvodů

 • Elektrické kabely jsou umisťovány do drážek. Před aplikací finálního povrchu zdi mohou být drážky vyplněny sádrou nebo montážní pěnou.

 • Schody

 • Schodiště je obvykle konstruováno tradičním způsobem jako na místě litá betonová konstrukce nebo samonosná dřevěná nebo ocelová konstrukce.

 • Okna a dveře

 • ámy oken a dveří jsou připevněny k betonovému jádru zdi za použití vrutů vhodné délky. Vzniklé otvory jsou vyplněny montážní pěnou. U pasivních staveb je třeba dbát na umístění oken a teplou montáž. Pokud požadujeme energetickou účinnost, je vhodné umístit rámy do roviny s vnější tepelnou izolací, tento způsob se nazývá tzv. "zateplená instalace" a používá se dle doporučení výrobce.

 • Betonáž

 • Prvky Izodom je vhodné plnit betonem z pumpy do výšky 3m - celá výška jednoho podlaží. Tato výjimečná pevnost je dána speciálním způsobem výroby a vysokou hustotou materiálu. Beton váží 2.5 t/m3 a středně velý dům má dohromady skoro 130 tun. Betonová směs může být rovněž lita do bednění ručně, ale je mnohem jednodušší a efektivnějíš využít čerpadla. Čerpání betonu snižuje čas potřebný k vybetonování zdí jednoho podlaží v domě o velikosti 150 m2 na 4 až 4.5 hodiny. Beton musí být nalíván krouživými pohyby ve vrstvách 0.8 až 1 m vysokých. Abychom si byli jistí, že v betonových zdech nebudou žádné nežádoucí mezery, použijeme kamenivo s maximálním průměrem do 8 mm. Pro zlepšení vlastností betonu bez přidání dalšího množství vody můžeme využít plastifikátorů. Ve stavebnictví často používané vibrátory zde není nutné použít. Beton může být zhutněn propichováním nebo naklepáváním betonové zdi.

 • 6. Dokončovací práce

  Vnitřní dokončovací práce

 • V interiéru se nejčastěji používají sádrové omítky s minimální tloušťkou 10 mm. Omítka je aplikována přímo na stěnu zbavenou prachu a hrubých nečistot. Populárním řešením je rovněž použití 13 mm tlustých sádrokartonových desek připevněných šrouby nebo lepidlem.

 • Vnější dokončovací práce

 • Na vnější stranu může být použit jakýkoliv fasádní systém: klinker, dřevo, obklad, kámen nebo tenkovrstvá omítka s armováním pomocí síťky.

 • 7. Zavěšování

 • Lehké předměty (obrazy, hodiny) do 3 kg jsou kotveny do omítky. V případě těžších objektů je vhodné jejich zavěšení přes vruty do betonového jádra. Jeden 15 cm dlouhý vrut kotvený v betonu do hloubky 10 cm má zátěžovou kapacitu přibližně 150 kg. To znamená, že 4-6 vrutů stačí pro zavěšení velmi těžkých kuchyňských skříněk, boileru atd. Pro udržení kontinuity tepelně izolační vrstvy při zavěšování předmětů na vnější fasádu použíjete vruty IZO FID 50.

Projektování a provádění obvodových a nosných stěn

Abychom Vám mohli připravit odpovídající nabídku, prosím zašlete nám projektovou dokumentaci týkající se plánovaného projektu.

* Informace stačí podat ve formě studie nebo lépe projektu pro stavební povolení. Dle požadavku investora zpracujeme nabídku na dodávku materiálu IZODOMO pro stavbu svépomocí, s možností servisu a asistence při provádění stavebně-technického dozoru IZODOMO, nebo nabídku na provedení stavby dodavatelsky naší prováděcí firmou IZODOMO, s. r. o.

Těšíme se na spolupráci při návrhu a provedení Vaší stavby.

Více informací naleznete zde v našem Katalogu:

Stáhnout PDF katalog Izodom 2000

Kontaktujte nás

Nevíte si rady? Napište nám, v nejbližší době se vám ozveme.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa

IZODOMO, s.r.o.
Liliová 248/8
Praha 1 - Staré Město
IČO: 049 32 161
DIČ: CZ049 32 161

Kontaktujte nás!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.